Square-Euro-Escutcheon-Satin-ChromePolished-Chrome